Mare, si fos ric,
aniria a festejar
amb un pom a cada mà,
ple de clavells ben bonics.
Mare, si fos ric,
menaria sis cavalls,
un de negre, cinc de blancs
amb carruatge d’un or fi.
Mare, si fos ric,
compraria vint sabates:
unes negres, d’altres blanques,
amb tacons de dit i mig.
Mare, si fos ric,
a la noia que m’agrada,
li compraria una casa
amb set portes i un jardí.
Mare, si fos ric,
em casaria un migdia
i donaria: amanida,
llagostes i llagostins.
Mare, si fos ric,
tindria cambra i armari,
a cada casa, un amic,
a cada empresa, un notari.

0