Si al redós,
la papallona
mira i sent
el vent de dalt,
és possible
que s’esveri
tot la calma
demanant.
I el mosquit,
tan enemic
entremaliat
i sapastre,
ha desfet,
de tot, el tracte,
és un viu
sense esperit.
Si al redós,
la papallona
acarona
nova flor
no li parles,
no l’escoltis,
ella mira,
calla i dorm.