Si el cor respon,
mentre agreja,
dec fer neteja
de tot el cos.
Si ella em diu
que no l’estimo,
que me n’oblido
de tornar al niu,
li respondré,
amb veu seriosa,
és una rosa
qui m’entreté.
Si el cor demana
una mica més
trauré la capsa
on hi ha els diners
i compraré:
rosa de plata,
la més barata,
ja estarà bé.