Si he de suar,
plànyer, callar,
vull un infern.
Si he de mentir,
plorar, sofrir,
vull un desert.
Si he de somiar,
deure, pagar,
vull ser el primer.
Si he de canviar,
fer-me al treball,
no vull res més.
Si he de morir,
del món eixir,
signo el paper.
Si queda el record,
un somriure dolç,
parlaré després.

0