Nit de Sant Josep

Prendran foc
totes les falles
a la nit
de Sant Josep
i cremarem:
les mancances,
les burletes
i els retrets.
És així
aquesta terra,
són aquests
els manadors
i el poble:
prega i crema
i treballa
si és que pot.
I la crema
continua
i Sant Josep
ha passat
i nosaltres
a la brega
per aprendre
a no somiar.

Related Articles

Responses