Matat marçot,
abril es lleva,
la primavera
va prenent cos,
ja són aquí
les orenetes,
les fulles noves
com van sortint.
El núvol negre
llevant ens du,
cerco aixopluc
a cada vespre.
I les roselles,
al camí estant,
conten, al blat,
mil meravelles.
El vell pagès
com planta cebes
i sent esquelles
vora del pont.
Les formiguetes,
al formiguer,
porten els brins,
hi ha molt per fer.