Vent matiner
i barca nova,
al port, remor
de força gent,
som pescadors
i volem pesca,
anem carregant
xarxes i atuells.
Fora, a la mar,
no hi ha més fressa
que quatre aus
enmig de crits,
som els primers,
anem de pressa,
volem guanyar,
volem gaudir.
El sol punyent
crema la closca,
les xarxes corren
amunt i avall,
toquen les tres,
cal fer la torna,
amb les vint caixes,
farem mercat.