Espiral d’emocions

Ells. Quelcom aliè, forà.
Estranyament nou, insòlit.
Confiada ignorància, desconegut impossible.

Vosaltres. Sols com col·lectiu reconegut.
Calma assistida vers flagell versemblant.
Preparant el possible, benanança en compromís.
Creença raonada ensems lluita callada, invisible.

Nosaltres. Família triada, família lligada.
Turment acompanyat, salvació en recerca i captura.
Escalf colpidor, pugna despresa.
Clamadissa indefugible.
Flama sostinguda i vetllada. Futur boirós.

Tu i jo. Per tu i amb tu.
Agressió sense límits, absència per sempre.
Ara. Vides descomptades, amors reconeguts.

Comiats i memòries.
Reeïxits agraïts.
Esperança.
Demà.

Related Articles

Responses