En el bosc, hi ha xerrameca
de conills i d’eriçons,
és estiu, l’ombra és espesa,
tots li tenen por al sol.
Les fulles senten la brisa,
es disposen a ballar,
un verderol fa musica,
com voldria festejar.
En el bosc, toquen a festa
hauran de fer mitja part,
al capvespre, hi haurà gresca,
tots portaran el sopar:
els conills, les pastanagues,
els eriçons porten gra,
una granota, les mosques,
escarabats, els gripaus.
Com comença la vetllada,
els músics ja són a punt,
quatre grills fan la corranda,
cinc aranyes fan un munt.
La festa acaba a l’albada
i tots se’n van a dormir,
el sol desperta i badalla,
després emprèn el camí.

0