Passa el febrer
massa esventat
ni ha fet salat
ni porta verd,
deixa a la vila,
sense despit,
perduts oficis,
ni guanys ni vicis.
Comanadors
van a ciutat,
ben disfressats,
vestits de llop,
pobres ovelles
són a la cleda:
gener les mana,
febrer aconsella.
Massa la gana
per somicar,
mamella seca,
sense rajar,
l’ovella vella
ho defineix:
Mateu febrer,
veureu com creix!