Confós i eixelebrat
nostre drac
com rondina per Montblanc,
va farcit de desencís
i és precís
donar-li nova ventura,
la cordura
la va perdre a mitjanit
en sentir:
del cavaller, la muntura.
Massa tip de tanta guerra
com s’esguerra
el bon drac tan innocent,
no comprèn,
com la vida el pot portar
a demanar
el dolç país del mai més.
Vagarà entre encenalls
i badalls
de captaires decebuts,
allí, on tots serem rucs
i vençuts
per històries de gegants.