1936

Eres com la nit metàl•lica i cruel com el mar [...]