Aquesta llengua

He d’escriure
un poema:
important,
esfereïdor,
on es parla
de la pena
d’aquest poble
pecador.
Empraré
aquesta llengua
cansada
de sobreviure,
tan amable,
tan galana,
tan volguda
per descriure.
Per després,
només demano
tot un xic
de comprensió,
us ho prego,
ho demano:
Doneu-li
l’absolució!

Related Articles

Responses