MARIA

A la meva esposa És nom que convida la poesía; és nom de Mare de Déu. Que més jo desitjaria que cantar en honor seu. Cantar-li quan es desperta; cantar-li a l´anar a dormir. Tenint l´ánima ben oberta perqué entri dins de mi. Recordar a cada moment que sempre afectuós voldria, tenir-la en el pensament, anys i anys, dia per dia. I junts fer-nos l´ofrena del nostre viure diví, caminant amb veu serena fins el moment del nostre...